הקיימות (sustainability) היא תפישה כלכלית-חברתית-סביבתית משולבת, הפועלת על-פי עקרון של איזון: בין צורכי אוכלוסיות שונות, בין צורכי הדור הזה לדורות הבאים, ובין שימור הטבע ובריאות המערכות האקולוגיות לבין צורכי פיתוח, רווחה ושגשוג.

אדם, בית אב, יחידה משקית, ישוב , מדינה  ראוי ונכון שיספקו את צרכי ההווה אך לא יתפשרו על יכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם. זהו הבסיס ל""פיתוח בר קיימא" (sustainable development) פתוח תהליכים בהם ניצול המשאבים נעשה בקצב המאפשר לתהליכים הטבעיים לחדש את מה שנוצל, באופן מאוזן.

ביער הפיות אנו לומדים תהליכים, מתנסים ומפגישים את הבאים בשערינו עם כל מה שעולה.

מה זה פרמקלצ'ר (Permaculture)
או:
כיצד ערימת קומפוסט מקיימת אתכם מערכת יחסים וכיצד תוכלו לחסוך בחשבון המים והחשמל שלכם?
כדי להסביר מה זה פרמקלצ'ר דמיינו את שאריות המזון שלכם הקרויות פסולת אורגנית, נאספות לערימת קומפוסט מעורבת עם עלים ועם שאריות גזם הדשא שלכם. ערימת הקומפוסט מקיימת קשר ברור איתכם על ידי צריכת הפסולת האורגנית שלכם ומשפיעה על מערכות היחסים שלכם עם הסביבה, למשל עם הגינה, על ידי יצירת דשן, זאת ועוד, מיקום הערימה תחת עץ פרי נשיר תאפשר צל בקיץ על הערמה ולכן להפחתת אידוי המים, וגם תוספת הגונה של חומר אורגני בשלכת. כך גם העץ ייהנה מחומרי הזנה המחלחלים מן הערימה לבית השורשים וייתן יבול גבוה יותר, גם הגינה שלכם תהנה מקומפוסט אורגני עשיר ואתם יצרתם חוליה בשרשרת טבעית תוך ניצול משאבים קיימים בטבע תוך חיסכון בכסף, ויציקת משמעות והבנה חדשה לחייכם.
אך פרמקלצ'ר הוא מושג תרבותי וכלכלי רחב הרבה יותר. פרמקלצ'ר היא שיטת תכנון העוסקת בהתבוננות ולמידה של תבניות טבעיות המצויות בטבע ובחיקוי תבניות אלו במטרה ליצור מערכות יחסים מייטיבות בין האדם וסביבתו הקרובה ובינו לבין כדור הארץ. השיטה נוגעת בכל תחומי החיים תוך שימוש בחוקי הטבע ובמשאבים קיימים.
המילה פרמקלצ'ר הומצאה ב1978 ע"י ביל מוליסון, אקולוג אוסטרלי, וסטודנט שלו- דייויד הולמגרן. זהו שילוב של המילים: Permanent Agriculture או Permanent Culture שמתורגם ל חקלאות מקיימת תרבות מקיימת.
פרמקלצ'ר היא תחום העוסק בתכנון סביבת קיום אקולוגית ומערכות הפקת מזון לבני אדם. בנוסף זוהי תנועה של שימושי קרקע ובניית קהילות ששואפת לשילוב הרמוני של מגורי אנוש, מיקרו-אקלים, צמחים חד ורב שנתיים, חיות, אדמה ומים ליצירת קהילות יציבות ופוריות. הדגש הוא לא על אלמנטים אלה כשלעצמם אלא על מערכות היחסים שנוצרות ביניהם ע"י האופן שבו אנו ממקמים אותם בנוף. הסינרגיה הזו מועצמת ע"י חיקוי תבניות שקיימות בטבע ומאחוריהן מיליוני שנים של שכלול.
פרמקלצ'ר היא שיטה המבוססת על מערכת עקרונות וערכים : דאגה לכדור הארץ, דאגה לאדם וחלוקה הוגנת של משאבים.
מוטיב מרכזי בפרמקלצ'ר הוא תכנון נוף אקולוגי שמפיק מזון. דגש ניתן ל :צמחים רבי שימוש, עיבוד וניהול אדמה ע"י יצירת שכבות ותבניות מועילות, ושילוב של חיות למיחזור של חומרי תזונה ורעיית עשבים.

אולם המונח פרמקלצ'ר טומן בחובו חשיבה רחבה על כל תחומי החיים:
בבניה – תכנון בניינים ושאר מבנים היעילים בשימוש באנרגיה,
בתחום המים - טיהור מים, במיחזור ובניהול ושימור קרקע ומשאבים. כל אלה הינם מרכיבים חשובים בפרמקלצ'ר.
לאחרונה המושג פרמקלצ'ר הורחב לכלול גם תכנון מבנים אקונומיים וחברתיים תוך תמיכה באבולוציה ובפיתוח של קהילות יציבות יותר, כמו פרוייקטים של דיור משותף וכפרים אקולוגייםפרמקלצ'ר היא שיטה המסייעת בפתירת בעיות קיימות ויוצרת מציאות חדשה, בריאה התורמת לשיפור איכות חייהם של כל היצורים החיים על כדור הארץ. השיטה מושכת אליה מספר הולך וגדל של אנשים מכל תחומי העיסוק ברחבי העולם וכבר הוכיחה את עצמה כיעילה במצבים בהם יושמה. אם נמשיך לטפח אותה בהתמדה היא עשויה לצבור תנופה רבה  ופופולאריות לתועלתנו ההדדית.

קיימות - דרך לחיים